Təbiəti təmiz saxlayaq

Havalar yavaş-yavaş qızır və təbiətə səfərlər mövsümü başlayır. Bu səbəbdən, təbiətdə istirahətin təşkili məsələsinə ciddi yanaşmalıyıq - ətrafı zibilləməməli, yaşıl bitkilərin qayğısına qalmalı və təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməliyik. Tonqal qalamağa xüsusi diqqət yetirməli və getməzdən əvvəl alovun tam sönməsinə əmin olmalıyıq. Tullantılarınızı özünüzlə aparın və istirahət etdiyiniz yerin ən azından siz gəlməzdən əvvəl olduğu kimi qalmasına çalışın. Həmçinin, bu yerdə olduğunuz barədə qayalarda, daşlarda və ağacların qabığına xatirə yazıları qoymaq lazım deyil. İnanın - heç kim belə bir "qəhrəmanlıq" üçün sizi xoş sözlərlə xatırlamayacaq. Vəhşi təbiətlə ünsiyyətdən zövq alaq, ona zərər yetirməyək. Təbiəti qoruyaq!


 

Погода становится все теплее и начинается сезон выездов на природу.  В связи с этим нам стоит серьёзно подходить к вопросу организации отдыха на природе – не оставлять мусор, бережно относиться к зеленым насаждениям и соблюдать правила безопасности. Особое внимание следует уделять разведению костров и, уходя, ни в коем случае не оставлять их непогашенными. Забирайте свой мусор с собой и оставляйте посещенное место хотя бы в таком состоянии, в каком оно было до вашего прихода. Также не следует увековечивать факт своего посещения данного места на скалах, камнях или в коре дерева. Поверьте - за такой "подвиг" добрым слово вас никто не помянет. Получая удовольствие от общения с дикой природой, не наносите ей вреда. Берегите природу!

292 views
Seçilmiş postlar