Həyatda qalma - Məsləhət 1

Əgər açıq dənizdə olsanız... Təsəvvür edin ki, siz qayıqda açıq dənizdəsiniz. Nə edərdiniz? Ətrafdakı duzlu suda həyatda qalmaq üçün sizə 3 şey kömək edəcək: ərzaq, su və temperatur. 1. Okeanda yemək var, ancaq onu əldə etmək lazımdır. 1942-ci ildə ingilis dənizçisi açıq dənizdə 133 gün sağ qala bilmişdir. O, fənərdəki məftillərin tellərindən balıq tutmaq üçün tilov hazırlamışdır. Əgər əlinizin altında uyğun heç nə yoxdursa, paltarınızdan tor kimi sudakı plankton və yosunları yığmaq üçün istifadə edə bilərsiniz. 2. Su əldə etmək üçün distillator düzəldin. Bunun üçün sizə 2 qab və ya konteyner (böyük və kiçik) və bir parça polietilen lazım olacaq. Böyük qabda olan duzlu su buxarlanacaq, polietilendə yığışaraq kiçik qaba süzüləcək. 3. İnsan aclıqdan daha tez istilik vurmadan həyatını itirə bilər. Bundan əlavə, parlaq günəş şüaları su səthindən əks olunaraq göz qişasını zədələyir. Paltarınız və ya başqa parça ilə başınızı və gözlərinizi örtməklə onları qoruya bilərsiniz. 

Если вы оказались в открытом море... Представьте, что вас выбросило в открытое море на шлюпке. Что делать? Выжить в огромном «тазике» соленой воды помогут 3 вещи: еда, вода и температура. 1. Еда в океане есть, но ее нужно добыть. В 1942 году английский моряк был в море 133 дня, потому что соорудил удочку из проводов от фонарика. Если есть материалы, делайте то же самое. Если под рукой ничего нет, то сделайте сачок из куска одежды. Опустите в воду, ловите планктон и водоросли. 2. Чтобы добыть воду, сделайте дистиллятор. Он состоит из 2 емкостей (большой и малой) и куска полиэтилена. Вода из большой емкости будет испаряться, задерживаться на пленке и оседать в малой. 3. От теплового удара человек погибнет быстрее, чем от голода. Кроме того, солнце отражается от воды и вредит сетчатке глаза. Снимите часть одежды, прикройте голову и глаза.21 views
Seçilmiş postlar