"Heydər Zirvəsi"nə yürüş

Dekabrın 9-dan 12-dək dörd gün müddətində “Heydər zirvəsi”nə yürüş həyata keçirilib. Yürüş zirvənin yerləşdiyi Böyük Qafqaz dağ silsiləsinin Qızıl Qaya massivinin ətəklərində qurulmuş düşərgədə, növbəti gün isə oradan Zirvəyə hərəkətlə davam etdirilib. Yürüş iştirakçıları Böyük Qafqaz dağ silsiləsinin Qızıl Qaya massivinin ən yüksək nöqtəsində qoyulmuş Ulu Öndər Heydər Əliyevin barelyefi önünə Ümummilli Lideri yad ediblər.


 

C 9 по 12 декабря в течение четырех дней состоялось восхождение на «Пик Гейдара». Восхождение началось из лагеря расположенного у подножия массива Гызыл Гая Большого Кавказского хребта. Члены экспедиции почтили память перед барельефом Общенационального лидера Гейдара Алиева которая установлена на самой высокой точке массива Гызыл Гая Большого Кавказского хребта.13 views
Seçilmiş postlar